Home

Maatwerk

Bij maatwerktrajecten ligt nog niks vast. De vraag van de opdrachtgever is richtinggevend en we proberen zo ‘leeg’ mogelijk te luisteren en zo lang mogelijk uit te stellen wat we moeten inzetten om uw vraag goed te beantwoorden.

Maak een afspraak om naar de mogelijkheden te informeren!

Om de ontwikkelvraag scherp te krijgen en het te gieten in een traject wat oplossing(en) biedt, hanteren we twee principes. HTM180 en HTMA-Z.

HTM180

Dit wil zeggen dat we extra aandacht besteden aan diegene voor wie de ontwikkelvraag bedoelt is. Niet de opdrachtgever maar diegene waar het traject voor bedoelt is wordt gezien en gehoord. Vaak zien we in organisaties geen of te weinig verbinding tussen de vraag en de deelnemer. Dit gaat dan direct ten koste van het rendement van de inspanning die je inzet in een traject. Dit voorkomen we door volledige harmonie tussen inhoud van het traject en de vraag van de deelnemer te realiseren.

Voorbeeld

Een grote gemeente wilde haar dienstverleningscijfer, welke was aangegeven door de burger, verhogen van een 6,1 naar een 7. De afdeling HR en de toenmalige directeur wilde los van de deelnemer een programma inkopen om dit te realiseren. Programma bestaande uit bekende trainingstitels als effectief communiceren, klantgerichtheid etc. HTM180 heeft er voor gezorgd dat we via een online vragenlijst bij alle 350 deelnemers hebben ‘opgehaald’ waar zij denken wat er ontwikkeld moet worden met de vraag; ‘ als je in de spiegel kijkt en je zou twee zaken moeten noemen welke je aan je eigen houding en vaardigheid ten aanzien van dienstverlening zou moeten verbeteren, welke zijn dat dan?

Dit heeft tot een enorme energie geleidt en een op maat gemaakt traject waar iedere van de 350 deelnemers zich in kon herkennen. Ten overvloede, het is een dikke 7 geworden!

HTMA-Z

Hier bedoelen we mee dat we vraag in de tijd en in een context plaatsen. Elk probleem heeft een begin, een ontstaan. Elke oplossing heeft een eind.

Met HTMA-Z proberen we letterlijk van A tot Z in beeld te krijgen welke stappen we moeten zetten om tot het eind te komen. Waarbij het dus ook erg belangrijk is om het eind scherp in beeld te hebben. We beschrijven dan ook wie welke stappen doet. Niet alle stappen hoeven door Bureau HTM gezet te worden als ze maar gezet worden. Wel is er een volgorde en deze respecteren we en maken we inzichtelijk. De B komt na de A en niet ervoor.

Dit lijkt logischer dan we in de praktijk zien.

Voorbeeld

Een bedrijf met 1000 werknemers wilde, zonder hard commitment van de directie van de diensten, de medewerkers een traject insturen. Een traject waarbij processen uit verschillende diensten in een nieuw te vormen dienst moesten worden ondergebracht. De helft van de directeuren was hier niet zo enthousiast over. In onze presentatie van A tot Z stond het verkrijgen van commitment duidelijk als stap vóór het daadwerkelijk aftrappen met de medewerkers. De directie onderschreef dit niet. Bureau HTM heeft de opdracht uiteindelijk met veel tegenzin teruggegeven. Niet omdat we niet wilden maar het niet respecteren van de volgorde leidt tot minder of geen resultaat.

Ten overvloede, de dienst is er uiteindelijk niet gekomen.