Home

Eerst volgende geplande trainingen Ik heb belangstelling

Opleidingsnaam Begindatum Einddatum Tijd Plaats Aantal plekken vrij

Als kleine(re) ondernemer bent u zo ongeveer verantwoordelijk voor alles binnen uw bedrijf. In deze leergang behandelen we de vijf belangrijkste thema’s die nodig zijn om als relatief kleine ondernemer succesvol te kunnen zijn.

  1. PersoonlijkLeiderschap;
  2. Financiën;
  3. Marketing;
  4. Praktisch leidinggeven;
  5. Trends en Innovaties, zet de bakens vooruit.

Persoonlijk Leiderschap (hoe ontwikkel ik mijzelf...?)
Als het u beter lukt om leiding te geven aan uzelf, lukt het u ook beter om leiding te geven aan uw bedrijf. Wij leren u gebruik te maken van uw eigen capaciteiten en ook te zoeken naar medestanders die u kunnen helpen.

Financiën
De ervaring leert dat het alleen mogelijk is om succesvol te ondernemen als u zelf grip hebt op de cijfers. We laten u zien wat nodig is voor een financieel succesvol bedrijf.

Marketing
(Nieuwe) gasten vinden is lastig. U heeft weinig tijd en weet vaak niet waar te beginnen. De marketing tips en tops in deze module helpen u om uw bedrijf verder te ontwikkelen en (nieuwe) gasten aan te trekken. En... ze zijn makkelijk en snel toepasbaar !

Praktisch leidinggeven
Leidinggeven is een taak die u naast uw eigenlijke vak uitoefent. In deze praktische module gaan we in op vaardigheden als communiceren organiseren, controleren, motiveren en delegeren. Natuurlijk gaan we ook in op het hanteren van conflicten en emoties. 

Trends en Innovaties; zet de bakens vooruit !
Bent u als ondernemer uw tijd vooruit? Durft u de bakens te verzetten? In deze module kijken we met u naar mogelijkheden om te innoveren en te groeien en helpen we u een duidelijk doel voor ogen te krijgen en we helpen u een koers uit te stippelen hoe u daar komt. 

Doelgroep: Ondernemers / directeuren / bedrijfsleiders in de vrijetijdssector.
Duur: 5 dagdelen
Prijs: €750,- excl btw. 
Groepsprijs: €4.500 excl btw. Groepsgrootte: minimaal 5, maximaal 10 personen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@bureauhtm.nl of 038-3374501.


  • Met de regeling Tegemoetkoming cursuskosten (TC) stelt KIKK recreatie elk jaar een subsidiebudget beschikbaar voor scholing van werknemers die afdragen aan KIKK recreatie.
  • Voorwaarden zijn onder ander dat de cursus/training is opgenomen in de Cursuscatalogus of in het goedgekeurde bedrijfsopleidingsplan (indien aanwezig) en dat de aanvraag is ingediend binnen 3 maanden na afronding van de cursus in de digitale subsidieportal. Voor de overige voorwaarden verwijzen wij graag naar de website van KIKK recreatie en de Fonds-cao Bijlage 3 en 4.