Home

Eerst volgende geplande trainingen Ik heb belangstelling

Opleidingsnaam Begindatum Einddatum Tijd Plaats Aantal plekken vrij

De Duitse gast is steeds interessanter voor de Nederlandse markt. En zeker voor onze grensprovincies is de Duitse gast ook nog eens zeer dichtbij. Duitsers bezoeken ons land om tal van redenen; ons natuurschoon, de winkels etc. Maar of ze daadwerkelijk blij en tevreden naar huis gaan wordt als altijd grotendeels bepaald door hoe er met ze om wordt gegaan!

En de Duitse gast heeft net als al onze gasten specifieke verwachtingen. Aan ons de schone taak om aan die verwachtingen te voldoen!

Aanpak

Ken uw Duitse gast!
Bekendheid met de omgangsvormen in de Duitse cultuur en de verwachtingen van een Duitse recreatiegast geeft vertrouwen in het contact leggen en kan zorgen voor een grote stroom aan nieuwe Duitse gasten!

In deze training gaat het niet zozeer om het aanleren van de Duitse taal. Met ons schoolduits komen we vaak al een heel eind. In deze training ligt de nadruk op de Duitse cultuur en omgangsvormen. We zoomen in op het verwachtingspatroon van de Duitse gast.

Wij geven je inzicht in:

  •   - Hoe kijkt de Duitser aan tegen Nederland
  •   - Wanneer ben je zakelijk, wanneer informeel
  •   - Wat beschouwt “de Duitser” als klantvriendelijk
  •   - “Waar voor je geld” voor “de Duitser”
  •   - Bestaat “de Duitser” eigenlijk wel?
  •   - Duitse loyaliteit
  •   - Hoe de Duitse gast te vangen?
  •   - “Tops und flops” in omgang met de Duitse gast

HTM Training Willkommen in den Niederlanden

Doelgroep: Ondernemers en leidinggevenden in de recreatieve sector

Duur: 2 dagdelen aaneengesloten

Prijs: 295,00 excl btw.

Groepsprijs: €1.750,00 excl btw. Minimaal 6 deelnemers. 


  • Met de regeling Tegemoetkoming cursuskosten (TC) stelt KIKK recreatie elk jaar een subsidiebudget beschikbaar voor scholing van werknemers die afdragen aan KIKK recreatie.
  • Voorwaarden zijn onder ander dat de cursus/training is opgenomen in de Cursuscatalogus of in het goedgekeurde bedrijfsopleidingsplan (indien aanwezig) en dat de aanvraag is ingediend binnen 3 maanden na afronding van de cursus in de digitale subsidieportal. Voor de overige voorwaarden verwijzen wij graag naar de website van KIKK recreatie en de Fonds-cao Bijlage 3 en 4.