Home

Eerst volgende geplande trainingen Ik heb belangstelling

Opleidingsnaam Begindatum Einddatum Tijd Plaats Aantal plekken vrij
VCHO Basisopleiding Aziatische Keuken 28 mei 2018 28 mei 2018 09:30 - 15:00 Alphen aan den Rijn 3

Bureau HTM heeft de laatste jaren aanzienlijk kennis opgedaan van de Aziatische keuken. Met deze kennis heeft Bureau HTM een perfect passende basisopleiding Aziatische keuken ontwikkeld in nauwe samenwerking met de Vereniging Chinese Horeca Ondernemers (VCHO).

Deze cursus is met name opgezet voor de werknemers die een start willen maken in de Chinese restaurants. Daarom is in deze cursus naast de algemene Aziatische kook- en snijtechnieken vooral aandacht besteed aan de meest bekende Aziatische keuken, de Chinese keuken.

Let op: heeft u de VCAK opleiding gevolgd dan is het niet mogelijk om daarna nog de BAK opleiding te volgen.

Het is wel mogelijk om eerst de BAK opleiding te volgen en daarna de vervolgopleiding VCAK. 

Thuisstudie variant!

Voorwaarden: Let op: bij onvoldoende aanmeldingen zijn wij genoodzaakt om de training te annuleren.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

– Het theoretische gedeelte van BAK is een thuisstudie variant. Na aanmelding wordt het lesmateriaal digitaal toegestuurd aan de deelnemer! In een uitgebreide handleiding wordt uitgelegd welke opdrachten u moet maken om aan het examen deel te nemen!
– Het praktijkgedeelte van de opleiding vindt plaats op het eigen bedrijf onder begeleiding van de eigen chef-kok.
– De masterclass bestaat uit het gezamenlijk bereiden van een drie-gangen lunch, onder begeleiding van een Aziatische chefkok. Aansluitend, op dezelfde dag zal het examen afgenomen worden!

Gedurende een bepaalde periode heb je de tijd om 8 opdrachten te doen onder begeleiding van je praktijkbegeleider of van een ervaren kok binnen het bedrijf waar je werkt. Achter elke opdracht tref je steeds een leeg blad aan waarop je aantekeningen kunt maken. Ook is er ruimte in de opleiding om een kooktechniek of een bereidingswijze op te nemen die veel voorkomt in het bedrijf waar je werkt. Achter in de map tref je het aftekenformulier aan. Het is de bedoeling dat je praktijkbegeleider alle opdrachten heeft afgetekend voordat je kunt deelnemen aan het examen.

Bij het examen moet je het volledig aftekende examenblad meenemen en inleveren bij de examinator.

Van elke opdracht kun je enige achtergrondinformatie vinden in het bijbehorende theorieboek. Maar natuurlijk kun je nog veel meer informatie vinden op het internet!

Na het afronden van de cursus heeft de werknemer onder andere gewerkt aan de volgende competenties:
– Ontvangst en opruimen van bestellingen;
– Afwas – en schoonmaakwerkzaamheden;
– Kennis van keukengerei;
– Kennis van keukenapparatuur en vaardigheden in het werken met keukenapparatuur;
– Wassen en schoonmaken van producten;
– Voorbereidende werkzaamheden;
– Bereiden veel voorkomende Chinese gerechten zoals nasi, bami, loempia’s.

Persoonsgebonden competenties:
– Samenwerken;
– Omgaan met stress;
– Werkinstructies volgen;
– Zelfstandig werken.

Opzet van de cursus en exameneisen

Een vak leren lukt het beste in de praktijk. Deze cursus is om die reden dan ook bijna volledig ingericht om uit te voeren in het bedrijf waar je werkzaam bent. Maar naast het aanleren van praktische vaardigheden, vinden we het ook belangrijk dat je enige theoretische kennis hebt van producten, bereidingswijzen etc., maar ook van cultuur en communicatie in de Aziatische keuken.

De cursus bestaat uit 4 onderdelen:

1. Het bestuderen en leren van het theorieboek
2. Het in de praktijk uitvoeren en laten aftekenen(!) van de opdrachten in het praktijkboek
3. Het meedoen aan de Masterclass onder leiding van een Aziatische chefkok
4. Het afleggen van het examen

Exameneisen

Om in aanmerking te komen voor het diploma moet je voldoen aan de volgende eisen:
1. Het volledig ingevulde en afgetekende (!) opdrachtenblad moet ingeleverd en akkoord bevonden zijn door de examinator.
2. Je dient op vaardige en veilige wijze snijtechnieken te laten zien aan de examinator. De snijtechnieken die gevraagd kunnen worden zijn: het snijden van een brunoise, een chinoise, een julienne, een carré. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het meenemen van het benodigde keukengerei en – materiaal en het te snijden product. (koksmes, snijplank, afvalbakjes, product)
3. Het beantwoorden van vragen over de ingrediënten en bereidingswijzen die zijn gebruikt en toegepast tijdens de masterclass
4. Het beantwoorden van 10 vragen over de theorie die is opgenomen in dit theorieboek

Belangrijke achtergrondinformatie

De volgende personen kunt u als ondernemer opgeven voor deze opleiding:

  •   Medewerkers in het bezit van een Nederlands paspoort of ID.
  •   Medewerkers met een paspoort uit een ander Europees land.
  •   Medewerkers met een verblijfsvergunning die Arbeidsvrij of niet TWV plichtig zijn.
  •   Medewerker moet minimaal 17 jaar oud zijn.

Voor wie is de opleiding bedoeld?
De opleiding is bedoeld voor medewerkers die graag basiskennis op willen doen van de Aziatische Keuken. 
Doelgroep: medewerkers bij grotere Aziatische horecabedrijven.
Per bedrijf kunt u, indien nodig, meerdere deelnemers opgeven.

Let op: heeft u de VCAK opleiding gevolgd dan is het niet mogelijk om daarna nog de BAK opleiding te volgen.

Het is wel mogelijk om eerst de BAK opleiding te volgen en daarna de vervolgopleiding VCAK. 

Het lespakket bestaat uit:

  •   - Lesmateriaal; Masterclass en examen; Individuele eindtoets; Certificaat.

VCHO ledenprijs
€ 300,00 per deelnemer (exclusief 21% BTW).

Niet VCHO ledenprijs
€ 500,00 per deelnemer (exclusief 21% BTW).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@bureauhtm.nl of 038-337 4501.