Home

Eerst volgende geplande trainingen Ik heb belangstelling

Opleidingsnaam Begindatum Einddatum Tijd Plaats Aantal plekken vrij

Training voor HR-management

Training voor HR-managers

HR managers zitten in een spannende positie. De wereld om hen heen veranderd snel en met veranderingen komen vaak ook weerstanden. De adviesrol is daarmee een uitdagende. Hoe krijg je mensen in beweging op de thema’s die spelen. Hoe communiceer je dat en hoe neem je mensen daarin mee. Hoe faciliteer je dat medewerkers en leidinggevenden vanuit eigenaarschap dat op kunne pakken en daar zelf ook in ontwikkelen.

De training duurt twee dagdelen en wordt op eigen locatie gegeven. Mogelijkheid bestaat om op maat de invulling van de onderwerpen te verfijnen zodat de training perfect past op de ontwikkelvraag.

De onderwerpen zijn:

Draagvlak verkrijgen voor veranderingen.
- Gevraagd en ongevraagd advies bepalen en versterken.
- Samenwerking tussen lijnmanager en adviseur.
- Positionering HR manager.

Investering en vergoeding

De training kost € 1.995,- per groep (maximaal 8-12 personen). Alle bijkomende kosten bij maatwerk, zoals catering en locatiehuur, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Deze training wordt gegeven door Bureau HTM uit Zwolle.

Informatie  via het secretariaat van Bureau HTM op 038-337 45 01 of info@bureauhtm.nl.