Home

Eerst volgende geplande trainingen Ik heb belangstelling

Opleidingsnaam Begindatum Einddatum Tijd Plaats Aantal plekken vrij

Training voor leidinggevenden

Deze training maakt deel uit van LIvvit. Livvit is onderdeel van de inspanningen van Achmea - Zilver Kruis om organisaties te helpen gezonder te ondernemen. Livvit is een arbeidsgerelateerd zorgpakket van Achmea - Zilveren Kruis. Het doel van dit zorgpakket is om medewerkers van hogescholen te begeleiden bij het voorkomen van verzuim en bij re-integratie na een periode van verzuim.

Training leidinggevenden

Leidinggeven hebben soms te maken met verstorende omstandigheden bij medewerkers Dit kan zowel privé als werkgerelateerd zijn. Die veranderingen kunnen bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat medewerkers minder gemotiveerd of effectief zijn. Soms kan dit leiden tot stress en/of uitval bij medewerkers.

In deze training leert de leidinggevende dit te signaleren en adequaat mee om te gaan.

De kwaliteit van het gesprek en de communicatie is van groot belang naast het herkennen van de signalen.

Leerdoelen zijn:

- Herkennen van stress of signalen daarvan bij zichzelf en zijn/haar medewerkers.
- Omgaan met medewerkers die moeite hebben met veranderingen.
- Stimuleren van eigenaarschap en eigen verantwoordelijkheid.
- Effectieve gespreksvaardigheden passend bij de situatie en afgestemd om de persoon.

Investering en vergoeding

De training kost € 1.995,- per groep (maximaal 8-12 personen). Livvit vergoedt 100% per groep. Alle bijkomende kosten bij maatwerk, zoals catering en locatiehuur, zijn voor rekening van de hogeschool.

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

De training kan aangevraagd worden bij de Helpdesk Livvit 038-456 28 20

Of natuurlijk via het secretariaat van Bureau HTM op 038-337 45 01 of info@bureauhtm.nl.