Home

Eerst volgende geplande trainingen Ik heb belangstelling

Opleidingsnaam Begindatum Einddatum Tijd Plaats Aantal plekken vrij

De training voor medewerkers

In onze huidige maatschappij neemt het pakket aan taken steeds verder toe. Hard werken wordt over het algemeen als prettig ervaren. Maar de veelheid aan veranderingen binnen de overheid maakt dat het soms teveel is. Dit moment herkennen en vanuit eigen verantwoordelijkheid er voor zorgen dat het werkbaar is en blijft vraagt reflectie.

In deze training bieden we handvatten om hiermee om te gaan en er motivatie uit te halen. Vanuit de eigen ‘cirkel van invloed’ professionele keuzes maken om effectief en gezond te kunnen werken en daarmee toch in te spelen op de veranderingen die er zijn.

Leerdoelen.

- Redeneren en werken vanuit de eigen cirkel van invloed.
- Inzicht en bewustwording van het eigen handelen en het effect ervan.
- Tools verkennen die hierbij helpen.

De kracht van deze training is om de deelnemers individueel een stap verder te helpen met zijn/haar eigen uitdaging(en).

Investering en vergoeding

De training kost € 1.995,- per groep (maximaal 8-12 personen). Alle bijkomende kosten bij maatwerk, zoals catering en locatiehuur, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Informatie via het secretariaat van Bureau HTM op 038-337 45 01 of info@bureauhtm.nl.