Home

Eerst volgende geplande trainingen Ik heb belangstelling

Opleidingsnaam Begindatum Einddatum Tijd Plaats Aantal plekken vrij

Contact met de burger

Burgers willen door overheden op een eerlijke en respectvolle manier behandeld en goed
geïnformeerd worden. Goed contact tussen de overheidsfunctionaris en de burger is hiervoor
essentieel. Wij bieden de professional inzicht in het hoe en waarom van het gedrag van de
burger. Tegelijkertijd helpen wij de professionals reflecteren op hun eigen gedrag en het
effectief inzetten ervan. Met als doel beter contact met de burger en daardoor meer
vertrouwen van de burger in de gemeente.

Aanpak

We sluiten graag aan bij de concrete leervraag van de overheidsfunctionarissen. Daarom
mailen wij voorafgaand aan de training een intakeformulier naar de deelnemer, waarop deze
kan aangeven wat de leerdoelen zijn. De trainer maakt dan zoveel mogelijk de koppeling
naar de persoonlijke leerdoelen.

Onderwerpen die in ieder geval aan de orde komen:

- Communicatiemodel
- Cirkels van belang
- Persoonlijke effectiviteit
- Inzicht in gedrag en perspectief van de burger
- Gesprekstechnieken

Competentiegebieden

Aanpassingsvermogen, klantgerichtheid, communiceren, luisteren en individualiteit

Resultaat

Uw medewerkers zijn creatief, proactief en oplossingsgericht in hun contacten met de burger.

Trainingslocatie

Bij voorkeur op de eigen locatie.

Praktische zaken

De training omvat vier dagdelen. De eerste drie dagdelen vindt plaats binnen drie maanden.
Na 6 maanden is het vierde dagdeel. De training wordt bij voorkeur in-company uitgevoerd,
maximaal 12 deelnemers. Ook is inschrijving op individuele basis mogelijk.

Informatie:

Voor extra informatie kunt u contact opnemen onze adviseur Claudia de Groot-Sättler. Zij is
bereikbaar via telefoonnummer 06-46001624 of (038) 337 45 01. Haar mailadres is:
claudiadegroot@bureauhtm.nl.