Home

Eerst volgende geplande trainingen Ik heb belangstelling

Opleidingsnaam Begindatum Einddatum Tijd Plaats Aantal plekken vrij

Werken in een team. Dat is nog niet zo eenvoudig merken we vaak, maar hoe werkt dit nu echt? Wat is de rol van elk teamlid? Hoe gaan we om met elkaars eigenaardigheden? Hoe past onze individuele stijl bij de cultuur van het team of de organisatie? En hoe halen we met elkaar onze doelstellingen?

In deze training leren wij de teamleden het maximale uit het team te halen. In onze Training Teamontwikkeling staat het doen voorop. U leert het best vanuit uw eigen ervaringen.

U gaat aan de slag met:

- Opdrachten/binnen en buiten

- Ondersteunende theorie

- Reflectie, deels op basis van video opnamen

- Casus & rollenspellen.

We behandelen de volgende onderwerpen:

- Hoe te sturen op effectiviteit

- De individuele teambijdrage te optimaliseren

- Uw doelstellingen te realiseren

- Wij geven u kennis en inzicht in het communicatieproces in zijn algemeen

- Uw eigen manier van communiceren.

- Werken vanuit gerichtheden

- Verhelderen van teamdoelen en commitment

- Ontdekken en gebruik maken van elkaars kwaliteiten

- Feedback geven en elkaar ondersteunen

- Ontwikkelen van criteria voor samenwerken


Doelgroep: Nieuwe teams die een snelle start willen maken en bestaande teams die hun performance willen verbeteren.
Duur: 1 dag of 2 dagdelen
Prijs: €1750 (ex BTW) per InCompany groep van minimaal 6 deelnemers

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@bureauhtm.nl of 038-3374501.


  • Met de regeling Tegemoetkoming cursuskosten (TC) stelt KIKK recreatie elk jaar een subsidiebudget beschikbaar voor scholing van werknemers die afdragen aan KIKK recreatie.
  • Voorwaarden zijn onder ander dat de cursus/training is opgenomen in de Cursuscatalogus of in het goedgekeurde bedrijfsopleidingsplan (indien aanwezig) en dat de aanvraag is ingediend binnen 3 maanden na afronding van de cursus in de digitale subsidieportal. Voor de overige voorwaarden verwijzen wij graag naar de website van KIKK recreatie en de Fonds-cao Bijlage 3 en 4.