Home

Eerst volgende geplande trainingen Ik heb belangstelling

Opleidingsnaam Begindatum Einddatum Tijd Plaats Aantal plekken vrij

Ontevredenheid en klachten van klanten, gasten en zelfs ook van collega’s komen voor. In milde of ook heftige vorm. Helaas zijn niet altijd alle mensen even vriendelijk, begripvol of geduldig. Soms ligt de oorzaak binnen je organisatie, heel vaak niet. Jouw reactie op agressie is van invloed op het verloop en de uitkomst. In deze training leer je met behulp van de ombuigstrategie professioneel te reageren. De training verdiept je inzicht in de functie en diverse stadia en vormen van weerstand en agressie. En je gaat uitgebreid oefenen om de oplopende spanning zoveel als mogelijk te beteugelen. 

Aanpak

We sluiten graag aan bij je concrete vraag om vaardiger te worden. Daarom mailen wij voorafgaand aan de training een intakeformulier naar je toe, waarop je kunt aangeven wat je graag wilt leren. De trainer zal dan zoveel mogelijk de koppeling maken naar je eigen leerdoelen. Naast korte uitleg over verschillende theorieën, ga je vervolgens uitgebreid oefenen. Je kunt dus direct met het geleerde aan de slag!

Welke onderwerpen worden behandeld:

  •   - Communicatiemodel, het belang van het non-verbale gedeelte;
  •   - Verschil tussen instrumentele agressie en agressie uit frustratie;
  •   - Verschillen in non coöperatief gedrag (A/B/C/D-gedrag);
  •   - WIO principe, waar baseren we onze oordelen op?;
  •   - Hoe pas je de ombuigstrategie toe;
  •   - Welk gedrag roep jezelf eigenlijk op?

Competentiegebieden

Aanspreken op gedrag, afstand bewaren, mensenkennis, zelfkennis, conflicthantering

Studiebelasting

Voor deze training geldt een studiebelasting van:
2 uren voorbereiding, 7 uren training (contacturen)
2 uren borging en vertaling naar de eigen praktijk

Portfolio

Na afloop van de training ontvangt de deelnemer een getekend certificaat. Het certificaat kan ook naar de
deelnemer gemaild worden om te uploaden in een digitaal portfolio.

HTM Training Omgaan met agressie en weerstanden

Doelgroep: alle professionals binnen de organisatie.
Duur: 1 dag van 2 dagdelen.
Prijs € 375,00 excl. 21% btw
Incompany € 2.150,00 excl. 21% btw

Voor extra informatie kunt u contact opnemen via 038-3374501 of via info@bureauhtm.nl.


  • Met de regeling Tegemoetkoming cursuskosten (TC) stelt KIKK recreatie elk jaar een subsidiebudget beschikbaar voor scholing van  werknemers die afdragen aan KIKK recreatie.
  • Voorwaarden zijn onder ander dat de cursus/training is opgenomen in de Cursuscatalogus of in het goedgekeurde bedrijfsopleidingsplan (indien aanwezig) en dat de aanvraag is ingediend binnen 3 maanden na afronding van de cursus in de digitale subsidieportal. Voor de overige voorwaarden verwijzen wij graag naar de website van KIKK recreatie en de Fonds-cao Bijlage 3 en 4.