Home

Eerst volgende geplande trainingen Ik heb belangstelling

Opleidingsnaam Begindatum Einddatum Tijd Plaats Aantal plekken vrij

De nieuwste inzichten over leiderschap zijn verwerkt in deze training. Je bent een goede leider wanneer je snapt dat het niet over jou gaat. Het is jouw doel om de ander in beweging krijgen en samen aan het resultaat te werken vanuit gelijkwaardigheid. Denken als een ondernemer met de focus op resultaat en met oog voor je medewerkers.

Aanpak

We mailen je voorafgaand aan de training een intakeformulier, waarop je kunt aangeven wat je wilt leren. De trainer zal dan zoveel mogelijk de koppeling maken naar je eigen leerdoelen. We koppelen de inzichten en opvattingen over modern leidinggeven aan je eigen praktijk. De basishouding in deze training is jezelf ter discussie stellen en open-staan voor nieuwe inzichten. De afwisseling van drie afzonderlijke trainingsdagen en tussentijdse opdrachten, zorgen ervoor dat je je de materie goed eigen maakt.
We behandelen de volgende onderwerpen:

  •   - Praktisch leidinggeven;
  •   - Denken als ondernemer;
  •   - Leiderschap in projecten;
  •   - Dienend leiderschap;
  •   - Aanboren eigen leiderschapstalent;
  •   - Wat is mijn rol als leider?

Competentiegebieden

Aanpassingsvermogen, aansturen, coachen, draagvlak creëren, delegeren, leidinggeven, motiveren, ondernemerschap, resultaatgerichtheid, zelfsturing en zelfkennis/reflectie.

Studiebelasting

3 x 7 uur training (contacturen);
2 – 4 uur tussentijds aan opdrachten.

Portfolio

Na afloop van de training ontvang je een getekend certificaat. Dit certificaat kunnen we je ook mailen, zodat je het
kunt uploaden in je digitale portfolio.

HTM Training Praktisch leidinggeven

Doelgroep: Leidinggevenden tot en met middenkader
Duur: 3 dagen
Prijs € 825,00 excl. 21% btw
Incompany € 4.670,00 excl. 21% btw

Voor extra informatie kunt u contact opnemen via 038-3374501 of via info@bureauhtm.nl.


  • Met de regeling Tegemoetkoming cursuskosten (TC) stelt KIKK recreatie elk jaar een subsidiebudget beschikbaar voor scholing van werknemers die afdragen aan KIKK recreatie.
  • Voorwaarden zijn onder ander dat de cursus/training is opgenomen in de Cursuscatalogus of in het goedgekeurde bedrijfsopleidingsplan (indien aanwezig) en dat de aanvraag is ingediend binnen 3 maanden na afronding van de cursus in de digitale subsidieportal. Voor de overige voorwaarden verwijzen wij graag naar de website van KIKK recreatie en de Fonds-cao Bijlage 3 en 4.