Home

Eerst volgende geplande trainingen Ik heb belangstelling

Opleidingsnaam Begindatum Einddatum Tijd Plaats Aantal plekken vrij

In deze training leren we financiële gegevens om te zetten in praktische acties. We starten de training met het doornemen van de meest voorkomende begrippen in de financiële wereld. Stap 2 in de training is het leren interpreteren van de gegevens. Tot slot gaan we zeer praktisch aan de slag met het omzetten naar concrete acties binnen het eigen bedrijf.

Inzicht in de cijfers is een voorwaarde om op een gezonde manier de bedrijfsvoering te kunnen doen!

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  •   - Exploitatieoverzichten
  •   - Begrotenenbudgetteren
  •   - Afwijkingen interpreteren
  •   - Kostprijsberekening maken

Aan het eind van de training bent u in staat om besluiten te nemen op basis van financiële verantwoording. Bent u in staat om een afweging te maken tussen rationele (financiele) overwegingen en emotionele overwegingen. En meest belangrijk bent u in staat te sturen binnen uw organisatie op grond van financiële kennis van zaken!

U gaat aan de slag met:
• Opdrachten
• Ondersteunende theorie financieel management • Uw eigen exploitatie overzicht

HTM Training Sturen op Cijfers


Doelgroep: De training is opgezet voor alle medewerkers die binnen de organisatie kostenverantwoordelijk zijn.
Duur: 1 dag of 2 dagdelen
Prijs € 295,00 excl. 21% btw
InCompany € 1.750,00 excl. 21% btw

Voor extra informatie kunt u contact opnemen via info@bureauhtm.nl of 038- 337 4501.


  • Met de regeling Tegemoetkoming cursuskosten (TC) stelt KIKK recreatie elk jaar een subsidiebudget beschikbaar voor scholing van werknemers die afdragen aan KIKK recreatie.
  • Voorwaarden zijn onder ander dat de cursus/training is opgenomen in de Cursuscatalogus of in het goedgekeurde bedrijfsopleidingsplan (indien aanwezig) en dat de aanvraag is ingediend binnen 3 maanden na afronding van de cursus in de digitale subsidieportal. Voor de overige voorwaarden verwijzen wij graag naar de website van KIKK recreatie en de Fonds-cao Bijlage 3 en 4.