Home

Eerst volgende geplande trainingen Ik heb belangstelling

Opleidingsnaam Begindatum Einddatum Tijd Plaats Aantal plekken vrij

Gedrag en/of techniek? Hoe werkt verkopen eigenlijk? En hoe krijg je jouw producten of diensten het beste verkocht?

Aanpak

We mailen je voorafgaand aan de training een intake-formulier, waarop je kunt aangeven wat je wilt leren. De trainer zal dan zoveel mogelijk de koppeling maken naar je eigen leerdoelen.Je leert het meest van wat je zelf hebt ervaren. We bieden je theorie ter ondersteuning aan en leren je:

- je te verplaatsen in de gast;
- de gast te verleiden om een product of dienst te kopen;
- te verkopen door dienstverlenend te zijn;
- dat in iedereen een verkoper schuilt

 • We behandelen de volgende onderwerpen: 
  • - Hanteren van basisverkooptechnieken;
  • - Signaleren van verkoopkansen tijdens het bedienen van de gast;
  • - Koppelen van verkoop aan  klantgerichtheid;
  • - Vergroten commercieel handelen door eigen initiatief;
  • - Handelen vanuit ondernemerschap;
  • - Direct en indirect verkopen;
  • - Het verkoopgesprek;
  • - Herkennen van goede eigenschappen van de producten en deze gebruiken als Unique Selling Point;
  • - Signaleren en analyseren van wensen van de gast;
  • - Verkopen in het kader van een ‘win-win’ situatie;
 • HTM Training Verkooptraining

  • Doelgroep: Alle professionals met een commerciële taakstelling.
   Duur: 1 dag of 2 dagdelen.
   Prijs:€295,00 excl btw. 
   Groepsprijs: €1750 excl btw. Minimaal 6 deelnemers.
  • Voor extra informatie kunt u contact opnemen via info@bureauhtm.nl of 038- 337 4501.
  • Met de regeling Tegemoetkoming cursuskosten (TC) stelt KIKK recreatie elk jaar een subsidiebudget beschikbaar voor scholing van werknemers die afdragen aan KIKK recreatie.
  • Voorwaarden zijn onder ander dat de cursus/training is opgenomen in de Cursuscatalogus of in het goedgekeurde bedrijfsopleidingsplan (indien aanwezig) en dat de aanvraag is ingediend binnen 3 maanden na afronding van de cursus in de digitale subsidieportal. Voor de overige voorwaarden verwijzen wij graag naar de website van KIKK recreatie en de Fonds-cao Bijlage 3 en 4.