Home

Eerst volgende geplande trainingen Ik heb belangstelling

Opleidingsnaam Begindatum Einddatum Tijd Plaats Aantal plekken vrij
Coachen en coördineren 16 november 2017 14 december 2017 09:30 - 16:30 Zwolle 9

Hoe kun je medewerkers of collega’s helpen om het beste uit zichzelf te halen en om de gewenste organisatiedoelstellingen te realiseren? En hoe kun je hen uitdagen zelf sturing te geven aan hun leerproces? In deze training leer je wat coachen is en hoe je door inzet van praktische coachings-vaardigheden anderen op een positieve manier in beweging krijgt.

Aanpak

We mailen je voorafgaand aan de training een intakeformulier, waarop je kunt aangeven wat je wilt leren. De trainer zal dan zoveel mogelijk de koppeling maken naar je eigen leerdoelen. De training is een mix van theorie en praktijk, waarbij je zoveel mogelijk zelf oefent met coachen en begeleiden. Daarbij krijg je feedback op jouw coachingsvaardig-heden en krijg je tips en methodieken aangereikt om vaardiger te worden.

Tussen de drie opleidingsdagen door oefen je in de praktijk om je het geleerde verder eigen te maken.

We behandelen de volgende onderwerpen:

- Basisprincipes van coachen
- Jouw grondhouding in een coachgesprek
- De opbouw van een coachgesprek
- Vaardigheden van een coach: luisteren op verschillende niveaus, ontwikkelingsgerichte vragen stellen
- Feedback geven
- Hoe je d.m.v. coaching het zelfsturend, zelflerend en zelfoplossend vermogen bij een medewerker kunt vergroten
- Commitment stimuleren bij de gecoachte om zelf in beweging te komen, actiepunten te benoemen en effectiever gedrag te vertonen.
- Coachmethodieken en mogelijk interventies

Competentiegebieden

Coachen, empathie, gespreksvaardigheid, luisteren, mensenkennis, motiveren, ontwikkelen van medewerkers,
zelfkennis/reflectie.

Studiebelasting

3 x 7 uur training (contacturen);
4 uur borging en vertaling naar en oefenen in de eigen praktijk.

Portfolio

Na afloop van de training ontvang je een getekend certificaat. Dit certificaat kunnen we je ook mailen, zodat je het
kunt uploaden in je digitale portfolio.

HTM Training Coachen en coördineren

Doelgroep: Professionals die leidinggeven aan medewerkers of hen functioneel
begeleiden.
Duur: 3 dagen van 6 dagdelen
Prijs € 825,00 excl. 21% btw
Incompany € 4.670,00 excl. 21% btw

Voor extra informatie kunt u contact opnemen via info@bureauhtm.nl of 038- 337 4501.