Home

Eerst volgende geplande trainingen Ik heb belangstelling

Opleidingsnaam Begindatum Einddatum Tijd Plaats Aantal plekken vrij

In deze training Marketing leren wij u hoe u uw bedrijf zich op marketinggebied verder kan ontwikkelen. U heeft weinig tijd en weet vaak niet waar te beginnen. Inspiratie, groei en ondernemerschap staan centraal in deze praktische en snel toepasbare marketingtraining.

  •   1. Marketingplan
  •   2. Ontwikkel uzelf als marketeer
  •   3. Online Marketting
  •   4. Hoe ziet mijn doelgroep eruit?
  •   5. Zet de bakens vooruit

Marketingplan

U gebruikt de sterke en zwakke punten van uw bedrijf en de kansen en bedreigingen uit de markt. Met deze informatie helpen wij u om een praktisch Marketingplan op te stellen. Hierin staat welke doelstellingen u heeft en hoe u die wilt bereiken door gebruik te maken van een marketingkalender Voorbeelden van doelen zijn: een hogere omzet, het betreden van een nieuwe markt, het behouden of vergroten van uw marktaandeel,

Ontwikkel uzelf als marketeer

Sterktes en zwaktes van uw bedrijf gaan hand in hand met uw eigen sterktes en zwaktes.

Als het u lukt om inzicht te krijgen in uw eigen sterktes en zwaktes dan kunt u veel beter leiding geven aan uzelf. En het realiseren van uw marketingdoelen is dan ook veel gemakkelijker. Leer gebruik te maken van uw eigen capaciteiten en ook te zoeken naar medestanders die u kunnen helpen.

Online Marketing

U weet dat een moderne website belangrijk is om professioneel over te komen. Daarnaast zijn er nog veel meer online marketinginstrumenten. Wij behandelen uitgebreid de mogelijkheden van online Marketing en gaan o.a. in op e-mail-marketing, video, mobile, sociale media, content en story telling.

Hoe ziet mijn doelgroep eruit?

Is uw aanbod goed afgestemd op uw doelgroep?. En geldt dat ook voor uw website en voor alle (online) uitingen? En heeft u voldoende inzicht in de echte behoeften van uw klanten? Wij helpen u keuzes te maken en uw aanbod en communicatie beter af te stemmen op uw doelgroep.

Zet de bakens vooruit

Bent u als ondernemer uw tijd vooruit? Durft u de bakens te verzetten? Waar liggen innovatiekansen en hoe kunt u groeien? We helpen u een duidelijk doel voor ogen te krijgen en uit te stippelen hoe u daar komt.


Doelgroep: Kleine ondernemers en medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de marketing binnen een organisatie.
Duur: 1 dag van 2 dagdelen (eventueel 2 losse dagdelen)
Prijs € 295,00 excl. 21% btw
InCompany €1.750,00 excl. 21% btw

Voor extra informatie kunt u contact opnemen via info@bureauhtm.nl of 038- 337 4501.


  • Met de regeling Tegemoetkoming cursuskosten (TC) stelt KIKK recreatie elk jaar een subsidiebudget beschikbaar voor scholing van werknemers die afdragen aan KIKK recreatie.
  • Voorwaarden zijn onder ander dat de cursus/training is opgenomen in de Cursuscatalogus of in het goedgekeurde bedrijfsopleidingsplan (indien aanwezig) en dat de aanvraag is ingediend binnen 3 maanden na afronding van de cursus in de digitale subsidieportal. Voor de overige voorwaarden verwijzen wij graag naar de website van KIKK recreatie en de Fonds-cao Bijlage 3 en 4.