Home

Eerst volgende geplande trainingen Ik heb belangstelling

Opleidingsnaam Begindatum Einddatum Tijd Plaats Aantal plekken vrij

Afgelopen jaar hebben we met veel plezier en succes de training Direct Leidinggeven verzorgd voor diverse medewerkers. Een groot aantal deelnemers is glansrijk geslaagd. Het RAS heeft op 23 juni 2016 besloten om de module “voorkomen ziekteverzuim” toe te voegen aan het programma van de training Direct Leidinggeven.

Voor de kandidaten die afgelopen jaar de pilot hebben gedaan, betekent dat, dat er nu feitelijk nog een deeltje ontbreekt aan hun diploma! De losse module “Voorkomen Ziekteverzuim” volledig gesubsidieerd.

Inhoud

Helaas hebben alle leidinggevenden met regelmaat te maken met ziekmeldingen van werknemers.

In de module ziekteverzuim leren we de kennis en met de name de vaardigheden die leidinggevenden kunnen gebruiken om op een sociale en professionele manier om te gaan met ziekteverzuim! Met oog voor de mens, de organisatie en de wetgeving!

Doelstellingen/inhoud training

 •    - Accepteert ziekmeldingen op een juiste manier;
 •    - Maakt bespreekbaar met de medewerker wat de zieke medewerker nog wel kan;
 •    - Heeft kennis van de rol van de huisarts en de bedrijfsarts. Trekt (oordelen van een arts over) ziekte niet in twijfel. Gaat wel het gesprek         met de medewerker aan welke mogelijkheden er nog wel zijn;
 •    - Brengt bij medewerker privé- en/of werksituaties ter sprake die invloed kunnen hebben op het verzuim;
 •    - Informeert de medewerker over rechten en plichten gebaseerd op het protocol (reglement) ziekteverzuim van de werkgever;
 •    - Gaat op een coachende manier om met ziekteverzuim
 •    - Voert een gesprek(je) met een medewerker bij terugkomst na (kort of lang) verzuim
 •    - Signaleert wanneer werkafspraken niet of minder goed gaan en neemt daar actie op;
 •    - Blijft in contact met de zieke werknemer, ook wanneer de regie overgedragen is
 •    - Kent het protocol (reglement) ziekteverzuim van de werkgever (volgens de protocolafspraak in de CAO o.a. dat voldaan wordt aan alle          eisen in de Wet Verbetering Poortwachter);
 •    - Weet wie wat doet in het eigen bedrijf bij verzuim;
 •    - Kent de eigen rol bij verzuim;
 •    - Kent het bestaan van mogelijkheden een medewerker te helpen bij sociale of maatschappelijke problemen;
 •    - Herkent een aantal bijzondere situaties, zoals ziekte bij vakantie, vakantie bij ziekte, zorgverlof, letsel door derden en zwangerschap.
 •    - Betrekt eventueel vorig verzuim in de gesprekken

Examen

Het examen wordt afgenomen door het RAS-Examenbureau. Na het behalen van het examen voldoen de medewerkers aan de door de RAS vastgestelde eindtermen en ontvangen zij het diploma voor de Module ziekteverzuim

HTM Training module ziekteverzuim

Doelgroep: Objectleiders en voorvrouwen/mannen
Duur: 2 dagen (incl. Examenmoment RAS)
Prijs: € 345- p.p. (ex cl.BTW) inclusief examen!
Prijs InCompany € 2.800,- (excl. BTW)

Informatie RAS examensKlik hiervoor het overzicht van de RAS-bijdragen die gelden voor 2017.Klik hier voor de RAS-bijdragen die gelden voor 2018. Klik hier voor de voorwaarden die gelden voor 2018.

Kijk voor meer informatie m.b.t. een RAS-subsidie op de website van het RAS:www.ras.nlen deAlgemene voorwaarden RAS

Het RAS-examenbureau neemt alléén examens af wanneer er voldoende examenkandidaten aanwezig zijn. Hierdoor kunnen wij de training alléén door laten gaan wanneer er voldoende aanmeldingen zijn.

Voor extra informatie kunt u contact opnemen via info@bureauhtm.nl of 038- 337 4501.