Home

Eerst volgende geplande trainingen Ik heb belangstelling

Opleidingsnaam Begindatum Einddatum Tijd Plaats Aantal plekken vrij

Er is bij deze training ook de optie om een maatwerktraject te starten binnen uw organisatie.

De Basisopleiding Schoonmaken van Bureau HTM is hét vertrekpunt voor alle nieuwe en zittende schoonmakers in een kantoor-achtige omgeving. Deze praktijkgerichte opleiding sluit naadloos aan op de door de RAS vastgestelde eindtermen. Deze eindtermen beschrijven de basiskennis en -vaardigheden die schoonmaakmedewerkers nodig hebben om hun vak uit te oefenen.

Aanpak

De Basisopleiding Schoonmaken is zeer praktisch van opzet en duurt vijf dagdelen van drie uur. De deelnemers leren praktisch, veilig en ergonomisch verantwoord de verschillende schoonmaakmethoden uitvoeren, waarbij gebruik gemaakt wordt van microvezelmaterialen. Daarnaast leren de deelnemers zich ook dienstverlenend en professioneel op te stellen in hun werkomgeving.
Elke deelnemer kan gebruikmaken van Smartboxx: een digitale ondersteuning bij het zich eigen maken van de schoonmaakmethoden.

Programma

Het programma van de Basisopleiding Schoonmaken bestaat uit de volgende onderdelen:
– Algemene regels bij het schoonmaken
– Veilig en gezond werken, werkvolgorde
– CAO en pensioen
– Communicatie, klantvriendelijkheid, klachten
– Werken met microvezelmaterialen
– Materialen, middelen en gereedschappen
– Milieu
– Afwerkmaterialen
– Dagelijks en periodiek interieuronderhoud
– Dagelijks en periodiek sanitaironderhoud
– Stofwissen, stofzuigen, moppen
– Resultaatscontrole
– Persoonlijke verzorging

Vooropleiding

Voor deze opleiding is geen specifieke vooropleiding noodzakelijk. Wel is het belangrijk om te weten dat de opleiding in het Nederlands wordt gegeven en dat er in het Nederlands wordt geëxamineerd. De deelnemer moet dus op basisschool-niveau kunnen lezen en schrijven.

Examen en Diplomering

Het examen Basisopleiding Schoonmaken is zeer praktisch van opzet en wordt afgenomen door het RAS-Examenbureau.
Bureau HTM draagt zorg voor aanmelding van de medewerkers bij het RAS-Examenbureau. Er wordt altijd naar gestreefd het examen op de leslocatie af te nemen. Na het behalen van het examen voldoen de medewerkers aan de door de RAS vastgestelde eindtermen en ontvangen zij het diploma voor de Basisopleiding Schoonmaken.

HTM Training Basismodule Schoonmaak

Doelgroep: Nieuwe en zittende schoonmakers.
Duur: 5 dagdelen
Prijs € 345,00 excl. 21% btw.
Groepsprijs: €3.450,00 excl. 21% btw.

LET OP: De laatst geplande trainingsdag is de geopteerde examendatum en deze is onder voorbehoud!

Informatie RAS examensKlik hiervoor het overzicht van de RAS-bijdragen die gelden voor 2017.Klik hier voor de RAS-bijdragen die gelden voor 2018. Klik hier voor de voorwaarden die gelden voor 2018. 

Kijk voor meer informatie m.b.t. een RAS-subsidie op de website van het RAS:www.ras.nlen deAlgemene voorwaarden RAS

Het RAS-examenbureau neemt alléén examens af wanneer er voldoende examenkandidaten aanwezig zijn. Hierdoor kunnen wij de training alléén door laten gaan wanneer er voldoende aanmeldingen zijn. 

Voor extra informatie kunt u contact opnemen via info@bureauhtm.nl of 038- 337 4501.


Met de regeling Tegemoetkoming cursuskosten (TC) stelt KIKK recreatie elk jaar een subsidiebudget beschikbaar voor scholing van werknemers die afdragen aan KIKK recreatie.

Voorwaarden zijn onder ander dat de cursus/training is opgenomen in de Cursuscatalogus of in het goedgekeurde bedrijfsopleidingsplan (indien aanwezig) en dat de aanvraag is ingediend binnen 3 maanden na afronding van de cursus in de digitale subsidieportal. Voor de overige voorwaarden verwijzen wij graag naar de website van KIKK recreatie en de Fonds-cao Bijlage 3 en 4.