Home

Eerst volgende geplande trainingen Ik heb belangstelling

Opleidingsnaam Begindatum Einddatum Tijd Plaats Aantal plekken vrij
Gesprekstechnieken 21 juni 2018 21 juni 2018 08:30 - 16:33 Zwolle 11

Functionerings-, beoordelings- en slechtnieuwsgesprekken voeren.
Het voeren van een functionerings- en beoordelingsgesprek is zowel voor jou als je werknemer een belangrijk moment. Maar de manier waarop je in het gesprek aandacht hebt voor de ander, de wijze waarop je luistert, de vragen formuleert en doorvraagt, zijn niet alleen bepalend voor dát moment, maar ook voor de effectiviteit op langere termijn.

Aanpak

We mailen je voorafgaand aan de training een intakeformulier, waarop je kunt aangeven wat je wilt leren. De trainer zal dan zoveel mogelijk de koppeling maken naar je eigen leerdoelen. Naast het bespreken van toepasbare theorieën maken we gebruik van de verscheidenheid binnen de trainingsgroep. Op basis van elkaars ervaringen, kunde en inbreng zorgen we voor een interactieve en dynamische omgeving. Hierbij sluiten we aan op wat je al kunt en borduren we voort op jouw kwaliteiten als gesprekspartner.

We maken in deze training gebruik van een trainingsacteur.

We behandelen de volgende onderwerpen:

  •   - Actief luisteren;
  •   - Vragen stellen en doorvragen;
  •   - Het achterhalen van aannames;
  •   - Kritisch kijken naar gebruikte formats binnen functionerings- en beoordelingsgesprekken;
  •   - Doelen formuleren n.a.v. de uitkomst van het functionerings- en beoordelingsgesprek;
  •   - Kritisch kijken naar je eigen bijdrage binnen een functionerings- en beoordelingsgesprek.

Competentiegebieden

Anticiperen, analytisch vermogen, betrokkenheid, confronteren, doorvragen, empathie, feedback geven en ontvangen, gespreksvaardigheid, luisteren, mensenkennis, ontwikkelen van medewerkers, oplossingsgerichtheid, sensitiviteit, zelfkennis.

Studiebelasting

7 uur training (contacturen)
bijhouden netwerk.

Portfolio

Na afloop van de training ontvang je een getekend certificaat. Dit certificaat kunnen we je ook mailen, zodat je het
kunt uploaden in je digitale portfolio.

HTM Training Gesprekstechnieken

Doelgroep: Alle professionals binnen het bedrijf.
Duur: 1 dag van 2 dagdelen (eventueel 2 losse dagdelen)
Prijs € 375,00 excl. 21% btw
InCompany €2.150,00 excl. 21% btw

Voor extra informatie kunt u contact opnemen via info@bureauhtm.nl of 038- 337 4501.


  • Met de regeling Tegemoetkoming cursuskosten (TC) stelt KIKK recreatie elk jaar een subsidiebudget beschikbaar voor scholing van werknemers die afdragen aan KIKK recreatie.
  • Voorwaarden zijn onder ander dat de cursus/training is opgenomen in de Cursuscatalogus of in het goedgekeurde bedrijfsopleidingsplan (indien aanwezig) en dat de aanvraag is ingediend binnen 3 maanden na afronding van de cursus in de digitale subsidieportal. Voor de overige voorwaarden verwijzen wij graag naar de website van KIKK recreatie en de Fonds-cao Bijlage 3 en 4.