Home

Eerst volgende geplande trainingen Ik heb belangstelling

Opleidingsnaam Begindatum Einddatum Tijd Plaats Aantal plekken vrij

Coachen en coördineren

Aanpak

We mailen je voorafgaand aan de training een intakeformulier, waarop je kunt aangeven wat je wilt leren. De trainer zal dan zoveel mogelijk de koppeling maken naar je eigen leerdoelen. De training is een mix van theorie en praktijk, waarbij je zoveel mogelijk zelf oefent met coachen en begeleiden. Daarbij krijg je feedback op jouw coachingsvaardig-heden en krijg je tips en methodieken aangereikt om vaardiger te worden.

Tussen de drie opleidingsdagen door oefen je in de praktijk om je het geleerde verder eigen te maken.

We behandelen de volgende onderwerpen:

- Basisprincipes van coachen
- Jouw grondhouding in een coachgesprek
- De opbouw van een coachgesprek
- Vaardigheden van een coach: luisteren op verschillende niveaus, ontwikkelingsgerichte vragen stellen
- Feedback geven
- Hoe je d.m.v. coaching het zelfsturend, zelflerend en zelfoplossend vermogen bij een medewerker kunt vergroten
- Commitment stimuleren bij de gecoachte om zelf in beweging te komen, actiepunten te benoemen en effectiever gedrag te vertonen.
- Coachmethodieken en mogelijk interventies

Competentiegebieden

Coachen, empathie, gespreksvaardigheid, luisteren, mensenkennis, motiveren, ontwikkelen van medewerkers,
zelfkennis/reflectie.

Studiebelasting

3 x 7 uur training (contacturen);
4 uur borging en vertaling naar en oefenen in de eigen praktijk.

Portfolio

Na afloop van de training ontvang je een getekend certificaat. Dit certificaat kunnen we je ook mailen, zodat je het
kunt uploaden in je digitale portfolio.

HTM Training Coachen en coördineren

   Doelgroep: Professionals die leidinggeven aan medewerkers of hen functioneel begeleiden.
    Duur: 3 dagen van 6 dagdelen
  Prijs € 825,00 excl. 21% btw
   Incompany € 4.670,00 excl. 21% btw

  Voor extra informatie kunt u contact opnemen via info@bureauhtm.nl of 038- 337 4501.


Met de regeling Tegemoetkoming cursuskosten (TC) stelt KIKK recreatie elk jaar een subsidiebudget beschikbaar voor scholing van werknemers die afdragen aan KIKK recreatie.

Voorwaarden zijn onder ander dat de cursus/training is opgenomen in de Cursuscatalogus of in het goedgekeurde bedrijfsopleidingsplan (indien aanwezig) en dat de aanvraag is ingediend binnen 3 maanden na afronding van de cursus in de digitale subsidieportal. Voor de overige voorwaarden verwijzen wij graag naar dewebsite van KIKK recreatieen deFonds-cao

Bijlage 3 en 4.