Ga naar de inhoud
Hunkeren is makkelijker dan loslaten

Een hoop bedrijven barsten van de ideeën omtrent veranderprocessen. Het is echter vaak moeilijk om een volgorde te bepalen in de stappen die hierin ondernomen moeten worden.

Stel je eens voor; je hebt als organisatie de doelstelling om professioneler te worden en je wilt dat jouw medewerkers beter samenwerken en meer eigenaarschap laten zien. Dan is het essentieel om de juiste volgorde te hanteren in de te nemen stappen. Dat wordt mij in de praktijk elke dag weer duidelijk.

Ik vergelijk het graag met de jeugdopleiding van een voetbalclub. In 12 jaar tijd wordt een kind aangeleerd van 4 tegen 4 spelen naar het spelen van 11 tegen 11 op een groot veld in een bepaalde opstelling met bijbehorende taken. Om direct te beginnen met 11 tegen 11 op een groot veld is zinloos. Kinderen raken dan verdwaald, snappen hun taken nog niet en raken het overzicht kwijt. Je moet het dus stap voor stap opbouwen en evenzo belangrijk; je moet de volgorde waarin je de stappen zet bepalen en die volgorde ook aanhouden.  En zeker niet door elkaar halen. De vaardigheden en competenties die je nodig hebt om het einddoel (eigenaarschap binnen de organisatie) te halen, lopen in een jeugdopleiding namelijk gelijk op met de stappen die je in de ontwikkeling naar eigenaarschap hebt te nemen. 

Als je kijkt naar hoe organisaties zo’n ontwikkelproces doorlopen zie je vaak dat de juiste volgorde in de te nemen stappen niet aangehouden wordt. Bij veel organisaties zie ik vaak -in tegenstelling tot de jeugdopleiding bij voetbal- dat ze wel achteraan beginnen. Ze beginnen als het ware al met 11 tegen 11, terwijl de medewerkers pas toe zijn aan 4 tegen 4.

Directeuren en managers leggen de focus vaak op het beter samenwerken met anderen en de ontwikkeling van ondernemerschap/eigenaarschap. Ik noem dit hunkeren naar het einddoel! Wat dan vaak onderbelicht blijft, zijn de stappen die nodig zijn om bij het einddoel te komen. Het groeimodel van organisaties (Greiner) leert ons dat de fasen van samenwerken en eigenaarschap/ondernemerschap pas komen na de fase van (persoonlijk) leiderschap en delegatie fase. Voordat men optimaal samenwerkt en ondernemend ten opzichte van de taak staat moeten er eerst andere dingen gebeuren.

Maak als ondernemer/leidinggevende dus niet de fout om achteraan te beginnen en te bedenken hoe mensen met elkaar samen moeten werken en wat ze eventueel van jou als manager over kunnen nemen voordat je investeert in leiderschap. Analoog aan de eerdergenoemde jeugdopleiding in het voetbal, leer je per fase bepaalde vaardigheden die nodig zijn om succesvol de volgende fase in te gaan. Wanneer je een fase overslaat, sla je dus ook de ontwikkeling van vaardigheden over.

We hunkeren weliswaar allemaal naar de ideale setting waarin medewerkers optimaal samenwerken en ondernemerschap of eigenaarschap etaleren. Maar bespaar jezelf een hoop frustratie en begin bij het begin. Ik snap het wel, hunkeren naar hoe het zou kunnen zijn, het einddoel, is makkelijker dan eerst aandacht geven aan alle tussenliggende stappen. Toch zeg ik: doen!

En bovenal; een hele prettige wedstrijd!

Chert Hento