COACHINGSVAARDIGHEDEN

Doel

De training heeft tot doel om je als trainer, leidinggevende/manager en professional  handvatten te bieden om coachend professionals te begeleiden in hun werk.

Na de training kun je:

  • Jezelf herkennen in het coachproces. Je kent je eigen waardenpatroon en kunt dat loskoppelen van het coachgesprek.
  • Je acties en interventies in het coachgesprek doelbewust inzetten.
  • Je kunt de ontwikkeling bij de coachee laten.
  • Je bent in staat om patronen te herkennen en te benoemen.
  • Je interventies oproepbaar en uitbouwbaar aanbieden voor de coachee.
  • De coachee voortdurend door je vragen in beweging brengen.
  • Coachen met de coachvraag steeds voor ogen.

Intake

Een intake wordt gedaan om de motivatie en geschiktheid voor de opleiding te bepalen.


Doelgroep

Deze training is voor trainers, leidinggevenden en professionals die energie krijgen van anderen in beweging te krijgen en om zichzelf daarbij in te zetten. Je bent ook in staat om jezelf te laten coachen. De opleiding is bedoeld voor professionals met een HBO werk-en denkniveau.

Programma

Blok 1, Ken jezelf [1 dag]

De start van de opleiding begint met het leren kennen van jezelf als het gaat over waarden en normen. De koppeling met je eigen weerstand en het effect op je gedrag zijn daarbij belangrijke pijlers.

Blok 2 de Coachvraag [1 dag]

Stilstaan bij de coachvraag. Wat is de context van de vraag, welke ontwikkeling wil de coachee doormaken? Wanneer is het doel gehaald? Komen tot de kern van de coachvraag.

Blok 3 het Coachgesprek [2 dagen]

In dit blok staan we stil bij het optimaal voeren van het coachgesprek. Vanuit verschillende stijlen en interventies onderzoeken we je natuurlijke voorkeur en kijken we hoe je de andere invalshoeken optimaal kunt inzetten. Verkennen wat wel werkt en wat niet. Tevens besteden we aandacht aan de techniek van gespreksvoering en de daarbij behorende persoonlijke valkuilen.

Praktische informatie

Duur:
Contacturen:  42 uren
Zelfstudie:  ± 12 uren

Tijd:
09.30 - 16.30 uur

Locatie:
Sassenpoort, Zwolle

Prijs:
€2.150,00 per persoon (excl. BTW)

 

Programmaleider en trainer

Chert Hento

Blok 4 Oefenen [1 dag]

Aan de hand van concrete voorbeelden uit de praktijk en eigen casuïstiek waarin jezelf ook coachee bent oefenen we met het voeren van het coachgesprek. Hierbij pas je het geleerde toe in de praktijk en verken je verder wat je eigen coachstijl is.

Blok 5 Afsluiting [1 dag]

Uitwisselen van het ontwikkelpad door deelnemers aan elkaar te presenteren. Daarna wordt afgesloten met een informeel afronden en uitreiking certificaten. Onderdeel om de training af te ronden is het maken van een werkverslag van een coachtraject. Hierin beschrijf je de vraag, opzet, aanpak en proces.