038 33 74 501 info@bureauhtm.nl

Duurzame Inzetbaarheid & Vitaliteit


Misschien wel het belangrijkste thema van deze tijd. Dit wordt mede ingegeven doordat de verschillende generaties een andere invulling geven aan het concept werk. Daarnaast is het concept werk voor velen veranderd, denk bijvoorbeeld aan meer thuiswerken.

Ook politieke factoren hebben hierop invloed, denk aan wet- en regelgeving ten aanzien van duurzame inzetbaarheid.

Ook de factor technologie speelt een belangrijke rol in de scherpte en fitheid die van medewerkers verwacht wordt.

We moeten dus duurzaam inzetbaar blijven en dat gaat niet vanzelf.

Het aanbod voor medewerkers is gericht op bewustwording van en regie voeren over de eigen inzetbaarheid.

Bekijk hieronder ons aanbod.

Vanuit onze samenwerking met Zilveren Kruis:

Ons specifieke, gesubsidieerde aanbod voor hogescholen (LIVVIT);

Ons aanbod voor bedrijven met een collectiviteitsverzekering bij Zilveren Kruis (PRESENT);