Skip to content

DUURZAME INZETBAARHEID

Om medewerkers sterker, vaardiger en gelukkiger te maken en te houden, zetten we onze expertise in om organisaties te ondersteunen in het vormgeven aan Duurzame Inzetbaarheid. Dit begrip wordt veelal gebruikt in relatie tot oudere werknemers maar is veel breder en heeft betrekking op alle leeftijden.

Pijlers:

Wij werken vanuit het model dat het brede begrip duurzame Inzetbaarheid onderverdeelt in een drietal pijlers, te weten:

  • Ontwikkeling & Mobiliteit (talentmanagement, taakverbreding, jobcrafting)
  • Gezondheid & Vitaliteit (leefstijl, stress, gezondheidsmanagement etc.)
  • Betrokkenheid & Motivatie (eigenaarschap, werkgeluk, sociale veiligheid etc.)

Binnen deze pijlers bieden we zowel maatwerk als standaard trainingen aan. Naast groepsinterventies en teamtrainingen kunnen wij ook persoonlijke coaching verzorgen. Het aanbod voor HR-professionals heeft met name betrekking op het vormgeven van beleid rondom duurzame inzetbaarheid, het creëren van tool kits hiervoor en de rol als business partner binnen de organisatie. Voor leidinggevenden is ons aanbod met name gericht op het activeren, stimuleren en coachen van medewerkers vanuit intrinsieke motivatie door het voeren van het goede gesprek hierover. Het aanbod voor medewerkers is gericht op bewustwording van en regie voeren over de eigen inzetbaarheid.

Trainingsaanbod

Training Duurzame Inzetbaarheid & Regie voor HR professionals – factsheet - aanmelden

Training Duurzame Inzetbaarheid & Regie voor leidinggevenden – factsheet - aanmelden

Training Duurzame Inzetbaarheid & Regie voor medewerkers – factsheet - aanmelden

Zilveren Kruis

Bureau HTM is opgenomen in de providerboog van Zilveren Kruis binnen de pakketten Present en Livvit. Voor meer informatie klik hier.

Recente publicaties

Duurzame inzetbaarheid is een enorm relevant en actueel thema. Publicaties die recent zijn verschenen over dit onderwerp, en waar HTM een actieve rol in speelt worden hieronder gepubliceerd.

Scroll To Top