Maatwerk trajecten

Onze expertise ligt op het terrein van gedrag, leiderschap en communicatie. Binnen bijna elke organisatie liggen er binnen deze gebieden wel ontwikkelvraagstukken. Binnen bijna elke organisatie liggen die vraagstukken natuurlijk ook net anders. Vaak gaat het over samenwerking binnen teams, of over samenwerking tussen de verschillende teams. Maar evenzogoed kan het natuurlijk gaan over hoe om te gaan met ingewikkeld of agressief gedrag van gasten, burgers of cliënten.

Om nauwkeurig in te gaan op de specifieke ontwikkelvraag van de deelnemers en om oplossingen te bieden voor vraagstukken die binnen de verschillende organisaties leven, ontwikkelen exact passende maatwerk trajecten.

Hoe ziet een maatwerk traject eruit?

 • Onze adviseur/trainer komt op gesprek om uitgebreid het vraagstuk te inventariseren.
 • Aan de hand van de inventarisatie maken we een eerste opzet.
 • Na akkoord gaan we middels een intake bij alle deelnemers hun individuele ontwikkelbehoefte ophalen, die past bij het door de organisatie aangegeven vraagstuk.
 • Vervolgens ontwikkelen we het trainingsprogramma
 • Parallel aan het trainingsprogramma loopt een traject met de opdrachtgever en leidinggevenden om het traject te monitoren en daar waar nodig bij te sturen.
 • Na afloop van het traject evalueren we zowel met de opdrachtgever als met de deelnemers of de vooraf opgestelde doelen behaald zijn.

Voor welke thematieken is Bureau HTM de uitgelezen partij?

 • Van afspreken naar aanspreken
  Tal van organisaties kampen met het probleem dat er weliswaar onderling afspraken zijn gemaakt, maar dat collega’s het lastig vinden elkaar aan te spreken op gemaakte afspraken. Wij zijn van mening dat we in circa drie sessies met de deelnemers een forse stap kunnen maken om tot een veilige aanspreekcultuur te komen.
 • Omgaan met ‘gedoe’
  Veel organisaties hebben rechtstreeks contact met gasten, klanten, burgers of cliënten. Het belang van de ander komt helaas lang niet altijd overeen met het belang van de organisatie. Dat geeft dan gedoe! Of in sommige gevallen zelfs agressie. Wij kunnen in een maatwerktraject de deelnemers vaardiger maken in het omgaan met gedoe en weerbaarder tegen agressief gedrag.
 • Coachen en coördineren
  ‘Zelfsturende teams’, ‘platte organisaties’, ‘eigenaarschap’
  Prachtige en zeer waardevolle begrippen en structuren binnen organisaties. Echter veel organisaties lopen er tegenaan dat er toch een mate van coördinatie en sturing moet zijn, willen we dat al het werk gedaan wordt binnen de gestelde kaders.

In een aantal sessies met de medewerkers komen we tot heldere werkafspraken en een structuur waarbinnen alle medewerkers weten wat van hen verwacht wordt.

Neem contact met ons op om voor uw organisatie een maatwerktraject in te richten!

Laat je adviseren

Herwin Wetters

Heb je vragen of heb je twijfels of dit bij jouw past? Bel met Senior trainer Herwin Wetters voor meer informatie.
Maatwerk trajecten - BureauHTM
038 33 74 501 info@bureauhtm.nl