Organisatie ontwikkeling

Wij gaan uit van het principe dat organisaties niet zichzelf ontwikkelen, maar ontwikkelen doordat de werknemers zich ontwikkelen. Wanneer deze mensen zich ontwikkelen, ontstaat er een andere organisatie.

Gebaseerd op het werk van o.a. Simon Sinek, Jef Staes en Jan Seveke werken wij vanuit de overtuiging dat het ondersteunen en faciliteren van persoonlijke ontwikkeling de belangrijkste factor in het ontwikkelen van een organisatie is.

Het managen van deze ontwikkeling van enorm belang. We leren leiders en managers op op het juiste moment een stap terug te doen en te beseffen dat het op sommige momenten niet om jou gaat.

Naast de vraag “wat doen we samen?”, die gebaseerd is op de oprichting van je organisatie, is de vraag “hoe doen we het samen?” belangrijk.

Mogelijke vraagstukken

Om een impressie te geven van de vragen die organisaties bij ons neerleggen, volgt hieronder een greep uit een aantal van onze opdrachten:

  • Een grote landelijke brancheorganisatie heeft na de formulering van hun missie en visie onze expertise ingeroepen om de vertaling naar zichtbaar gedrag op kernwaarden te realiseren. Hiervoor zijn workshops over vaardigheden en inzicht gecombineerd met intervisie ingezet voor 120 medewerkers.
  • Een groot commercieel ICT bedrijf wil waarde toevoegen aan medewerkers en eigen organisatie door met hen werkondernemerschap als medewerkers gedrag te ontwikkelen. Voor ruim 120 medewerkers is dit een doorlopend programma waarbij op alle drie de niveaus workshops worden aangeboden op vaardigheden maar vooral over persoonlijke ontwikkeling.
  • Een grote zorginstelling voor ouderen is met ons bezig om het voeren van het goed gesprek zich eigen te maken. Dit helpt mee in de realisatie van hun missie, het faciliteren van een onbezorgde oude dag voor deze ouderen. Maar dit helpt hen ook om samen beter te werken. Met name de eerste twee niveaus komen hier aan bod.
  • Een hogeschool is met het college van bestuur, directie en afdelingshoofden met ons bezig om een Management Development traject te doorlopen om meer ‘ownership’ en leiderschap te ontwikkelen en om daarnaast meer vaardigheden op te doen om zo goed mogelijk te kunnen sturen op cijfers en doelstellingen.

Laat je adviseren

Leon Starrenburg

Heb je vragen of heb je twijfels of dit bij jouw past? Bel met Trainer en coach Leon Starrenburg voor meer informatie.
Organisatie ontwikkeling - BureauHTM
038 33 74 501 info@bureauhtm.nl