Nieuws

SLIM Subsidieregeling 2020; leren en ontwikkeling

Wat is de SLIM-subsidie

SLIM is de afkorting voor ‘Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in MKB-ondernemingen.

De SLIM-regeling bedoeld om leren en ontwikkelen in het MKB te stimuleren. Om mee te kunnen gaan met de trends en ontwikkelingen is het van belang dat medewerkers kennis en vaardigheden up-to-date houden. De doelstelling van deze subsidie is het blijven ontwikkelen van personeel gemakkelijker te maken.

Bureau HTM heeft zich verdiept in de voorwaarden en de wijze van subsidie aanvragen. Laat het geld niet op de plank liggen! De subsidieaanvraag moet voor 31 maart binnen zijn bij het ministerie van SZW. 

Precieze vereisten: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-70088.html

Samenvatting waar aanvraag aan moet voldoen: https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/slim/overzicht-aanvraagcriteria