Onze aanpak

Wij geloven in sterker, vaardiger en gelukkiger. Zet mensen ‘in hun kracht’, laat ze doen waar ze goed in zijn. Dat maakt ze sterker en laat tegelijk ook zien waar ze vaardiger in kunnen worden. Hoe sterker en vaardiger, en hoe meer overtuigd van eigen kunnen, hoe gelukkiger een medewerker is in zijn werk. Dat leidt tot minder verzuim, meer plezier in het werk en als vanzelf tot een beter bedrijf.

Onze trainingen kenmerken zich door de directe toepasbaarheid. Natuurlijk kennen we de managementtheorieën en we hebben ook onze eigen theorieën ontwikkeld, maar we overladen de mensen er niet mee – we passen ze gewoon toe.

IMG_7250
headway-537308-unsplash

Sterker, vaardiger en gelukkiger

Onder “sterker’ verstaan we, meer regie over het eigen handelen, een sterker bewustzijn van de eigen mogelijkheden, meer inzicht met betrekking tot de plek in de organisatie en een groter zelfvertrouwen.

Onder “vaardiger worden” verstaan we meer de kennis - en het toepassen van technieken om in verschillende situaties handiger, beter, efficiënter te kunnen handelen. Dan kan het gaan om vergadertechnieken, maar ook om “omgaan met agressie of weerstanden” of specifieke gesprekstechnieken.

De combinatie van sterker en vaardiger, garandeert een gelukkiger medewerker!
En gelukkige medewerkers presteren beter, hebben minder verzuim en zijn veel plezieriger om mee te werken.

Spelen, sparren en verbinden

Ontwikkelen moet leuk zijn. Daar zijn onze methodieken en werkvormen op ingericht. Je kunt jezelf niet ontwikkelen zonder context.

Verbinden: Onze trainingen kenmerken zich door de directe toepasbaarheid. Natuurlijk kennen we de managementtheorieën en we hebben ook onze eigen theorieën ontwikkeld, maar we overladen de mensen er niet mee – we passen ze gewoon toe.

IMG_7282