Ga naar de inhoud
“Jullie staan er weer gekleurd op!” – Deel 2 –

In mijn vorige blog heb ik aangegeven dat we er allemaal gekleurd op staan. Met hoe we ons gedragen laten we vaak direct onze primaire drijfveren zien, ons kleurtje.

In het contact met een ander gaat het dus enorm helpen als we ons bewust zijn van de kleur van de ander. Maar voor succesvolle communicatie en geslaagde interactie zijn we dan pas op de helft. Immers niet alleen de ander handelt vanuit bepaalde drijfveren, we hebben zelf natuurlijk ook een specifieke gerichtheid van waaruit we naar de ander kijken. We kijken allemaal, altijd door een gekleurde bril! De bril van ons eigen referentiekader.

Alle waarnemingen die we doen, vinden automatisch eerst hun weg langs onze ervaringen, kennis, gevoelens etc. Die optelsom van ervaringen, kennis en gevoelens noemen we het referentiekader. En het is op die plek waar de “kleuring” van onze communicatie wordt bepaald.  In de Nederlandse taal vinden we dat fenomeen ook in tal van zegswijzen terug, denk maar aan: “Hij beziet alles door een roze bril” of “Wat kijkt ze weer zwartgallig”

Om zuiver en zoveel als mogelijk oordeelvrij te communiceren helpt het als je je bewust bent van het zogeheten WIO-principe. WIO staat voor Waarnemen, Interpreteren, Oordelen.


We nemen waar, datgene wat we waarnemen koppelen we aan ons eigen referentiekader (= interpreteren) en van daaruit vormen we onze mening, ons oordeel. Wanneer we ons niet bewust zijn van die “kleuring” in ons referentiekader, is de kans groot dat we sterk oordelend communiceren.

Wat gelukkig goed te ontwikkelen en te trainen is, is de vaardigheid om terug te redeneren vanuit het oordeel. We bedoelen daarmee dat, voordat we reageren, we even de tijd nemen om ons bewust te worden van wat we feitelijk zien of horen. Tijd nemen dus om de eigen kleuring er af te halen en daarna pas te reageren.

Het klinkt misschien wat geforceerd om op bovenstaande wijze te communiceren. Maar wanneer je je erin traint, ga je merken dat het eigenlijk niet meer tijd kost en de zeer grote meerwaarde is dat je veel oordeel vrijer bent in je communicatie.

Wat moet er nu met die gekleurde bril? Gewoon lekker ophouden natuurlijk! Als je je maar bewust bent van de bril die je op hebt!

René Drost