Ga naar de inhoud

Privacyverklaring

Bureau HTM, gevestigd aan Dokter van Deenweg 162, 8025 BM, Zwolle, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: http://www.bureauhtm.nl

Bureau HTM

p/a Place Vendôme
Dokter van Deenweg 162
8025 BM Zwolle
Tel: 038-3374501

Daan Hento is de functionaris gegevensbescherming van Bureau HTM. Hij is te bereiken via daanhento@bureauhtm.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bureau HTM verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Personalia

  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bureauhtm.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Bureau HTM verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling
  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren via o.a. nieuwsbrieven over wijzigingen/vernieuwing van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming

Bureau HTM neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bureau HTM) tussen zit. Bureau HTM gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Bureau HTM maakt voor de cursistenadministratie gebruik van het programma Planaday.

Bureau HTM heeft met Planaday een verwerkersovereenkomst gesloten, onder meer bepalende dat aan Planaday uitsluitend toestemming tot persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van de overeenkomst wordt verstrekt. Planaday zal persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden gebruiken of voor eigen doeleinden verwerken en wendt de persoonsgegevens niet anders aan dan benodigd is voor de uitvoering van haar taken als softwareleverancier. Tevens heeft Planaday verklaard dat zij alle redelijkerwijs te verwachten maatregelen zal nemen in het kader van de AVG.

Google Analytics

Bureau HTM maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Bureau HTM bij Google zoekresultaat pagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hieraan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Bureau HTM te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Bureau HTM heeft hier geen invloed op.

Bureau HTM heeft Google geen toestemming gegeven om via Bureau HTM verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Op de website van Bureau HTM worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Bureau HTM gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bureau HTM bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan drie jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia > 3 jaar > Voor een goede afhandeling van onze diensten en een optimale service is het van belang om uw gegevens een jaar na aanmelding te bewaren. Wij hebben geen enkele intentie deze gegevens met derden te verstrekken, maar gebruiken ze enkel en alleen voor onze eigen administratie.

Adres > 3 jaar > Voor een goede afhandeling van onze diensten en een optimale service is het van belang om uw gegevens een jaar na aanmelding te bewaren. Wij hebben geen enkele intentie deze gegevens met derden te verstrekken, maar gebruiken ze enkel en alleen voor onze eigen administratie.

Contactgegevens > 3 jaar > Voor een goede afhandeling van onze diensten en een optimale service is het van belang om uw gegevens een jaar na aanmelding te bewaren. Wij hebben geen enkele intentie deze gegevens met derden te verstrekken, maar gebruiken ze enkel en alleen voor onze eigen administratie.

Delen van persoonsgegevens met derden

Bureau HTM verstrekt gegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bureau HTM gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar ​info@bureauhtm.nl​. Bureau HTM zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Bureau HTM zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Bureau HTM wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bureau HTM neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Bureau HTM maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Bureau HTM verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op mijn Bureau HTM op ​info@bureauhtm.nl​. Bureauhtm.nl is een website van Advice Marketing Communicatie B.V. Advice is als volgt te bereiken:

Postadres:

Villa Waterloo
Stationsweg 25
8131 DG Wijhe

Vestigingsadres: Stationsweg 25, 8131 DG Wijhe

KvK-nummer: 05062765

Telefoon: 0570 – 52 11 52

E-mailadres: contact@advice.nl