Ga naar de inhoud
Verzuimreductie
Leiderschap training

Verzuimreductie

Verzuim. Iedere organisatie heet ermee te maken. Natuurlijk is het niet meer dan normaal dat werknemers zich soms ziek melden. Een griepje of sportblessure schuilt immers in een klein hoekje. Maar wat als jouw organisatie kampt met langdurig of regelmatig verzuim? Dan gaat dit ten koste van de productiviteit en het werkplezier van anderen. Kies daarom voor onze training verzuimreductie en leer op tijd ingrijpen.

Herken je het volgende binnen je organisatie?

 • Medewerkers klagen veel
 • Er is sprake van hoog verzuim
 • medewerkers vallen uit met burn-out klachten
 • Leidinggevenden vinden het lastig om het gesprek aan te gaan met medewerkers
 • Leidinggevenden zijn niet goed in staat signalen op te vangen die tot verzuim kunnen leiden
 • Leidinggevenden zijn niet goed bekend met regel – en wetgeving en procedures met betrekking tot verzuim

Praktische informatie

 • Ontdek de talenten van het team
 • Inzicht in persoonlijke drijfveren
 • Persoonlijke aanpak
Offerte aanvragen Meer informatie

Hoe verzuim verminderen binnen organisaties?

Wij begrijpen dat verzuim verminderen een organisatiebreed vraagstuk is. Dit vraagt dus ook om een organisatiebrede aanpak, waarbij alle lagen actief samenwerken voor een positieve verandering.

Allereerst is het belangrijk dat er in de top van de organisatie (ondernemer, MT, directie) en bij de afdeling HR of P&O voldoende kennis is met betrekking tot regel – en wetgeving en dat de procedures met betrekking tot verzuim eenduidig en glashelder zijn iedereen binnen de organisatie. Vervolgens is het noodzakelijk dat leidinggevenden signalen leren opvangen die kunnen wijzen op potentieel verzuim.

Tenslotte het allerbelangrijkste; leidinggevenden moeten leren op een juiste manier het gesprek aan te gaan met de medewerkers. Daarnaast moeten medewerkers leren een goed gesprek te voeren met hun leidinggevende. Alleen door middel van open en constructief overleg kan er een passende aanpak ontwikkeld worden die leidt tot verzuimreductie.

Onze experts helpen jouw organisatie op al deze gebieden om zo actief aan de slag te gaan met verzuim.

Wat levert deze training je op?

 • Inzicht in het beleid en instrumentarium binnen de organisatie
 • Begripsbepaling met betrekking tot werkdruk en werkstress
 • Beter herkennen van signalen rondom vitaliteit bij leidinggevende zelf en zijn/haar medewerkers
 • Omgaan met medewerkers die moeite hebben met veranderingen
 • De verantwoordelijkheid bij de medewerkers zelf laten
 • Op een stimulerende manier leidinggeven aan aanwezigheid
 • Het voeren van moeilijke gesprekken

Actief aan de slag met verzuimreductie

De inzetbaarheid van medewerkers wordt mede bepaald door een aantal factoren. Als eerste is natuurlijk de werkdruk heel belangrijk. De mate van druk die werknemers en werkgevers voelen is namelijk heel persoonlijk en verschilt per individu. Heel eenvoudig gezegd is werkdruk niets anders dan de hoeveelheid te verrichten arbeid binnen een bepaalde tijd. Het probleem schuilt erin dat medewerkers en leidinggevenden niet altijd even goed in staat zijn aan te geven hoeveel tijd bepaalde werkzaamheden kosten. Dit bouwt op en leidt tot meer werkdruk.

Een andere, misschien nog wel zwaarwegende factor, is de samenwerking met collega’s. Uit veel verschillende onderzoeken blijkt dat werkplezier eigenlijk altijd voortkomt uit het hebben van leuke collega’s. Andersom geldt dus helaas het omgekeerde; het ontbreken van leuke collega’s of van een goede samenwerking leidt dus vaak tot verzuim.

Tot slot speelt de leidinggevende een belangrijke rol bij de inzetbaarheid van medewerkers. De mate waarin een leidinggevende in staat is medewerkers te motiveren en te enthousiasmeren voor het werk, is sterk bepalend voor het eigenaarschap dat medewerkers voelen in het werk!

Uitgangspunten van de training

 • Als je niet begint, zal er nooit iets veranderen
 • Te weinig tijd om werkdruk aan te pakken is de klassieke voorbode van uitval
 • Zonder te leren signaleren, gaan we nooit voorkomen, maar hollen we er altijd achteraan
 • Leidinggevenden en medewerkers hebben maar zeer beperkt directe invloed op externe factoren, maar 100% invloed op het eigen gedrag

Samenvatting training:

Om invulling te geven aan beleid ten aanzien van werkdruk is het noodzakelijk om op de hoogte te zijn van het bestaande beleid en instrumentarium binnen de organisatie. Daarnaast is het belangrijk dat er eenduidigheid bestaat met betrekking tot de begrippen werkdruk en werkstress. Wij nemen je hier in mee door middel van (inter)actieve werkvormen gericht op het leidinggeven van medewerkers en het voorkomen van verzuim. Hoe voer je nu de lastige gesprekken, de wat meer kritische bila’s, maar ook: hoe laat je los en vertrouw je wat er gebeurt?

Deze en andere belangrijke vraagstukken komen aan bod tijdens training. Natuurlijk kijken we specifiek naar jullie organisatie en waar de pijnpunten liggen. Samen komen we tot een plan van aanpak dat volledig gericht is op verzuim verminderen binnen jullie bedrijf. Je bereikt meer met een teamontwikkeling bureau aan je zij.

Over onze trainers

Alle incompany trainingen worden gegeven door een ervaren human talent motivator op het gebied van teamontwikkeling, communicatie en verzuimreductie. Onze trainers zijn deskundig, gedreven en werken vanuit hun passie om mensen vooruit te helpen. Door hun jarenlange ervaring in het begeleiden van teams en organisaties begrijpen zij wat er leeft binnen jouw team en jouw vakgebied.

Hun aanpak kenmerkt zich door:

 • Eerlijk en positief confronterend
 • Gericht op het ontwikkelen van talent
 • Leren door te doen

Samen met de deelnemers streven zij naar het behalen van het hoogst mogelijke resultaat.

Tijd om aan de slag te gaan

Wil jij ook dat werknemers weer met plezier naar werk komen? Dan gaan we hiervoor zorgen. Natuurlijk maken we onze trainingen en interventies volledig maatwerk voor jouw organisatie. Interesse om ook binnen jouw organisatie te gaan werken aan verzuim verminderen? Neem dan contact met ons op. Onze human talent motivators staan voor jou en je werknemers klaar. Samen zetten we de stappen die nodig zijn voor een gezonde en productieve bedrijfscultuur.

Verzuimreductie

 • Ontdek de talenten van het team
 • Inzicht in persoonlijke drijfveren
 • Persoonlijke aanpak