038 33 74 501 info@bureauhtm.nl

Duurzame Inzetbaarheid & Vitaliteit


Misschien wel het belangrijkste thema van deze tijd. Dit wordt mede ingegeven doordat de verschillende generaties een andere invulling geven aan het concept werk. Daarnaast is het concept werk voor velen veranderd, denk bijvoorbeeld aan meer thuiswerken.

Er is nogal wat gebeurd tijdens de Covid-19 periode. Voor velen heeft dat een enorm àppel gedaan op de mentale weerbaarheid. Stress en erger nog, burn-out klachten liggen dan al snel op de loer. En als er nu iets belangrijk is in deze tijd, is dat we onze medewerkers gezond, gelukkig en inzetbaar houden. Extra tijd en aandacht is juist in deze tijd noodzakelijk voor alle medewerkers! Eigenlijk zijn er geen excuses meer om geen tijd te besteden aan Duurzame Inzetbaarheid en Vitaliteit. Nu geen tijd maken, betekent over een poosje met de brokken zitten.

Duurzaam inzetbaar blijven, betekent nu investeren in je ontwikkeling. Waar kom jij je bed voor uit? En in hoeverre is je werk/privé in balans?

Ook politieke factoren hebben hierop invloed, zoals wet- en regelgeving ten aanzien van duurzame inzetbaarheid. En de factor technologie speelt een belangrijke rol in de scherpte en fitheid die van medewerkers verwacht wordt.

We moeten dus duurzaam inzetbaar blijven en dat gaat niet vanzelf. Het aanbod voor medewerkers is gericht op bewustwording van en regie voeren over de eigen inzetbaarheid.

Zie ons aanbod hiernaast.

Vanuit onze samenwerking met Zilveren Kruis:

Ons specifieke, gesubsidieerde aanbod voor hogescholen (LIVVIT);

Menukaart LIVVIT (DUTCH)Download

Menukaart LIVVIT (ENGLISH)Download

Ons aanbod voor bedrijven met een collectiviteitsverzekering bij Zilveren Kruis (PRESENT);

Menukaart PRESENTDownload